Yabancı Dil Edilimi

Kardelenler’de Yabancı Dil eğitimi İngilizce ve seçmeli Almanca olarak verilmektedir. Derslerimizi KARES modeli ile destekleyerek günlük hayata uygun hale getiriyoruz. KARES modeli ile çocuklarımız İlk okulda günlük ihtiyaçlarını dile getirebilecek şekilde eğitim görmektedirler. Ortaokul seviyeside ki bir öğrencimiz  hobileri hakkında konuşabilir veya sizinle kültür ve sanat hakkında sohbet edebilir seviyeye gelmektedir. Seçmeli olarak edindikleri Almanca dersi ile hayatlarına 2. Bir dili katarak hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamış hem de kendilerini ifade edebilecekleri farklı bir yol sunulmuştur.

Kares modeli ile Yabancı dil derslerimizde Pearson yayınları kullanılmakta olup derslerimiz Main Course, Skills ve Native (speaking) olarak ayrılmıştır. Ayrıca okulumuzda uygulanmakta olan KARES modeli ile öğrencilerimiz İngilizce Yeterlilik sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Almanca dersleri  4. Sınıftan itibaren  uygulanmaya başlamaktadır.Kaynak kitap olarak “Heuber” yayınları kullanılır. Okulumuzda Almanca derslerinde “Bingualism” (çift dilli eğitim) uygulanır. Görsel ve işitsel metotlarla ders aktif hale getirilir.Haftalık 2 ders saati, Almanca dersi vardır.

Benim Çocuğum Yabancı Dil Eğitimi Alacak mı?

Okul öncesi 36-48 Ay’dan İlkokul 4. Sınıfa kadar İngilizce Ortaokul’dan itibaren Lise son sınıfa kadar tüm sınıflarımız hem İngilizce hem Almanca eğitimi alırlar.

Kazanımları Neler?

-          Native (Yabancı Dil Konuşma) Gelişimi

-          Farklı Kültür Öğrenme Bilinci

-          Kendini İfade Etme