Gelişimsel PDR

Rehberlik servisimizde her öğrencinin kendine özgü hedefleri olduğu anlayışıyla hareket edilir. Ve normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesi üzerinde odaklaşır. Okulda ve okul dışında öğrencilerin gerekli becerileri kazanabilmeleri için, öğrenciyle ilgilenen kurum içi herkes bilgilendirilir. Ortak bir rehberlik anlayışı ve yarar sağlamak amacıyla aile ile ortaklaşa çalışmalar yapılır. Rehberlik sisteminde birtakım ilkeler mevcuttur bu ilkeleri Muro ve Kottman  geliştirilmiştir.

Bu ilkeler;

• Rehberlik ve psikolojik danışmaya bütün çocukların gereksinimi vardır.
• Rehberlikte gerekli zamanlarda psikolojik ve performans testler kullanılır.
• Rehberlik ve psikolojik danışma, çocuğun öğrenmesi üzerinde
odaklaşır.
• Gelişimsel rehberlik programlarında öğretmenler, aileler ve danışmanların ortaklaşa
işlevleri vardır.
• Planlı ve düzenli bir rehberlik programı oluşturmak büyük önem taşır.
• Rehberlik çocuğun kendini anlamasına, kendini kabul etmesine ve
kendini geliştirmesine önem verir.
• Psikolojik danışma ve rehberlik, cesaretlendirme sürecineve özgüven gelişimine önem
verir.
• Rehberlikte belli bir noktaya ulaşmaktan çok, gelişimin gidişatına
önem verilir.
 • Rehberlik, çocukların özel gereksinimlerinin erkenden tanınmasını gerekli kılar.