Gelişim Takibi

Öğrencimizin sosyal, duygusal, fiziksel alanlarda gelişimini rahat gözlemlemek amacıyla Kares eğitim modelinin oluşturduğu öğrenci takip formu ile velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencimizin takibi sağlanmaktadır. Velilerimizin görüşlerini önemsiyoruz. Bu neden ile zaman zaman velilerimizin de katıldığı performans değerlendirme anketleri uygulamaktayız.

Öğretmen öğrencinin takibini birebir sürdürmekte ve gerektiği zamanlarda rehber öğretmenden ve aileden destek almaktadır. Öğrencilerimizin kendi gelişimlerini takip edebilmelerini sağlamak için istatiksel verilerle öğrencilerin geliştirmesi gereken alanlar gösterilerek geri dönüş sağlanmaktadır.