Anasınıfı Eğitimi

Serbest Zaman Etkinliği ve Oyunlar
Okul öncesi programın ilk etkinlikleri arasında yer alır. Serbest zaman etkinliğinde çocuklar yetişkin gözetiminde kendi ilgileri doğrultusunda oyun merkezlerinde, oyuncaklarını seçerek oynarlar.
Oyunlar, çocukların öğrenmeyi en fazla gerçekleştirdiği ve motivasyonları‘nın en yüksek olduğu etkinliklerden biridir. Çocuğun sınıfta seçtiği köşelerde oynadığı oyunlar ve planlı grup oyunları oynanır. Öğretmen oyunlarda rehberlik eder, gözlemler veya oyuna katılır.

Sabah Sporu
Çocukların güne keyifli, sağlıklı ve motive başlamaları amacıyla yapılan aynı zamanda fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel gelişimlerini de destekleyen rutin bir sabah etkinliğimizdir.

Türkçe Dil Etkinliği
Öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesini ve yeni bilgileri edinmelerini içeren bir süreçtir. Öğretmen tarafından seçilen konu üç ana bölümden oluşur;

Hikaye öncesi etkinlik: Seçilen konuya yönelik bilmeceler sorulur. Şiir, tekerleme, parmak oyunları söylenir.

Hikaye anlatma : Bilgisayara, projeksiyon cihazı, kuklalar ve hikaye kitapları yardımı ile hikaye anlatılır.

Hikaye sonrası etkinlik: Anlatılan hikaye çocuklar tarafından dramatize edilir, hikayeye yönelik sohbet edilir. Bu etkinlik ile çocukların dil gelişimleri hızlanır. Türkçeyi dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya başlar. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar. Kelime dağarcıklarını geliştirmeye yönelik bir etkinliktir.

Fen ve Matematik
Matematik etkinlikleri olarak çocuklarla birlikte çeşitli nesnelerle serbest keşfetme, sıralama, gruplama, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama çalışmaları yapılır. Fen etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, fen ve matematik konularına karşı ilgisini artırır ve bu yolla öğrenmeleri daha kalıcı olur.

Kardelenler Kültür Sanat
Yaptığımız sanat etkinlikleri öncelikle çocuğun parmak ve bilek kaslarının gelişimlerini destekler.  Çocuk yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak kendini sanat yoluyla ifade eder, özgün ürünler oluşturur. Bu süreçte çocuklar; bilişsel anlamda problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, neden-sonuç ilişkisi kurma, yönergeleri anlama ve takip etme, sosyal-duygusal anlamda empati, işbirliği, paylaşma, grupla birlikte hareket etme vb. becerileri de geliştirme imkanı bulurlar.

Orff ve Sahne Sanatları
Öğrencilerin temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel çalışmalardır. Yaptığımız bu çalışmalarla çocuklar kendini ifade eder, empati duygu su ve özgüveni gelişir.
Çocuklara eğlenerek ritim duygusunu kazandırma, işlenen temaları müzik eşliğinde kavratma değişik kültürlerin müzikleri hakkında farkındalık kazanma, farklı müzik aletlerini tanıma, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olma ve bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır.

İlkokul'a Hazırlık
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz  koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yönergeye uyma, konsantrasyonu arttırma hedeflenmektedir.