STEM Kardelenler

STEM Nedir?

İngilizce Science, Technology & Art, Engineering ve Math kelimelerinden oluşmaktadır. STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji ve tasarım, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.

Bu yaklaşımda öncelikle problem belirleniyor, çözümleme sürecinde öğrenci okulda aldığı eğitimleri göz önünden geçirip, edindiği yetenekler ile çözüme ulaşıyor. Kısacası teorik bilgilerin, pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasıdır.

21 yüzyıl becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlanır.

Benim Çocuğum STEM’den Yararlanacak mı?

Okul öncesi 36-48 Ay’dan itibaren Lise son sınıfa kadar tüm sınıflarımız STEM yaklaşımını alırlar.

 Kazanımları Neler?

  • -          Problem Çözme Yeteneği Gelişimi
  • -          21. Yüzyıl Becerileri Gelişimi
  • -          Tasarım Odaklı ve Yenilikçi Düşünce Gelişimi
  • -          Esnek ve Güven İçinde Düşünme Gelişimi
  • -          Özgüven ve Öz Yeterlilik Gelişimi
  • -          Sorgulama, Neden Sonuç İlişkisi Kurma
  • -          En Az 2 Alanda Uzmanlaşma