Hemşire Yard. Eğitimi

439 okunma

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitim görmeyi tercih etmiş olan bireyler, seçtikleri bölümlere göre mesleki beceri kazanmak üzere dört yıl sürecek bir öğrenme sürecinden geçer. Beceri, kişinin yatkınlık ve öğrenimine bağlı olarak bir işi başarma veya bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir.

Okulumuzda beceri kazandırma basamakları 4 adımda ilerler;

1.Adım: Öncelikli olarak kazandırılmak istenen becerinin alt yapısını oluşturacak teorik bilgiler öğrenciye görsel, işitsel eğitim öğretim metotları kullanılarak aktarılır. Böylece meslek bilincinin gelişmesi için temel atılmış olur.

2.Adım:   Bu adımda öğrenilen bilgiler tam donanımlı uygulama atölyelerimizde beceriye dönüşmeye başlar. Deneyimli meslek dersi öğretmenleri eşliğinde maketler  üzerinde birebir uygulama yapan öğrencilerimiz ilk mesleki becerilerini kazanmaya başlar. Küçük grup çalışmaları ile öğrendiği bilgi ve becerilerini pekiştirir.

3.Adım: Öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanacakları sağlık kurumları ve simülasyon laboratuvarına mesleki eğitim gezileri yapılarak öğrencilerimizin mesleki algıları geliştirilir.Söz konusu 3 adım; bilgi aktarımı, atölye çalışması ve demonstrasyon ile beceri geliştirilmesi okulun ilk iki yılında gerçekleştirilir.
 
4.Adım: Mesleki bilgi aktarımına devam edilen öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda, üç günü sağlık kurumlarında beceri eğitimine özel staj formaları ile devam ederler. Edindikleri bilgi ve becerileri sağlık kurumlarında sağlık personeli eşliğinde defalarca uygulayarak pekiştirirler. Belirli aralıklarla beceri eğitimi yaptıkları servisler arasında rotasyon yapılarak öğrendikleri tüm bilgileri beceriye dönüştüre bilecekleri fırsatlar sunulur ve farklı uygulama alanları ile tanışmaları sağlanır. Hastaneler arası rotasyon ile de farklı sağlık kurumlarını deneyimlemeleri sağlanır. Bu aşamada öğrencilerimizin beceri eğitimleri not ile değerlendirilir. Birlikte çalıştıkları sağlık personeli ve koordinatör öğretmenleri değerlendirmeyi yapar. Meslek dersi öğretmenleri gözetiminde beceri iş dosyasını doldurur ve vaka çalışmalarını yapar. Böylece hasta bakımı ve takibi için gerekli becerileri geliştirir. Çok yoğun çaba gerektiren Bu adım ustalaşmış becerilerin ve iş etiğinin, disiplininin kazanılması ile sonlanır.