Vizyon ve Misyonumuz

1378 okunma

Öğrencilerimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendine ve çevreye saygılı, daima kendini geliştiren bireyler olarak yetiştirmek.

1. Pozitif bilimi benimsemiş,
2. Öğrencinin araştırma ve öğrenme sorumluluğunu aldığı,
3. Keyifli ve zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına sahip,
4. Temel evrensel değerlerin önemsendiği,
5. Sanat ve spor etkinliklerinin eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiği eğitim kurumu olmak.