Görsel Sanatlar

922 okunma

Öğrencinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, onlara eğlenmeyi ve heyecanlarını  doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir.

Baz alacağımız önemli noktalardan biri de yetenek olmamalıdır.  Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için  ya da bir birey, öğrenci, bir toplum için geçerli değildir. Herkes için, her yaştaki bireyler için geçerlidir sanat eğitimi.

Benim Görsel Sanatlar Eğitimi Alacak mı?

Okul öncesi 48-60 Ay’dan Lise’ye kadar tüm sınıflarımız Görsel Sanatlar eğitimi alırlar.

Kazanımları Neler?

  • -          Çevreye Duyarlılık
  • -          Gözlem ve Geri bildirim Gelişimi
  • -          Kendini İfade Etme Beceri Gelişimi
  • -          Yaratıcı Düşünce Gelişimi
  • -          Özgüven Gelişimi