Oyun ve Fiziki Etkinlikler

943 okunma

Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Öğrenciler oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatlarını elde etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerde okul öncesinden itibaren oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme ve bunlara bağlı bilgi birikimini edinme, Kares eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Benim Çocuğum Oyun ve Fiziki Etkinlikler Eğitimi Alacak mı?

Okul öncesi 48-60 Ay’dan Ortaokul’a kadar tüm sınıflarımız Oyun ve Fiziki Etkinlikler eğitimi alırlar.

Kazanımları Neler?

  • -          Hareket Becerileri Gelişimi
  • -          Stratejik Düşünce Gelişimi
  • -          Özgüven Gelişimi
  • -          Problem Çözme Becerisi Gelişimi
  • -          Aktif ve Sağlıklı Yaşam Davranışı Gelişimi
  • -          Çevreye Duyarlılık
  • -          Gözlem ve Geri Bildirim Gelişimi